Wymagania dotyczące klap dymowych

świetliki do płyt warswtwowychZgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12101-2 klapy dymowe są podstawowym urządzeniem służącym do grawitacyjnego odprowadzania dymu i innych gazów poza budynek objęty pożarem. Podstawową funkcją klap oddymiających jest umożliwienie szybkiej akcji gaśniczej, ewakuacji ludzi oraz ochrona mienia i konstrukcji budynku poprzez sprawne odprowadzenie dymu z wnętrza budynku. Klapy dymowe mogą służyć również jako element doświetlający ( świetliki do płyt warstwowych) lub jako wentylacja pomieszczeń. Otwarcie klap może następować ręcznie, lub automatycznie po wcześniejszym podłączeniu ich do czujnika dymu lub temperatury i siłownika zlokalizowanego w klapie. Klapy te najczęściej stosowane są w centrach logistycznych, budynkach mieszkalnych – blokach, budynkach handlowo-usługowych, centrach handlowych, fabrykach oraz halach magazynowych. Klapy dymowe zbudowane są prostej podstawy montowanej bezpośrednio do dachu lub ściany, izolacji termicznej, skrzydło klapy oraz mechanizmu służącego do otwierania urządzeń w trakcie pożaru lub zadymienia.