Biura rachunkowe

Biura rachunkowe są powszechnie wykorzystywane przez przedsiębiorców do prowadzenia pełnej rachunkowości firmy. Przekazanie obowiązków prowadzenia księgowości firmy biurze podatkowemu przynosi szereg korzyści dla przedsiębiorcy. Do ich głównych zalet należy, bezpieczeństwo, oszczędność czasu i pieniędzy oraz wygoda. Biuro rachunkowe zajmuje się takimi sprawami jak:

– Prowadzenie książki przychodów i rozchodów,

– prowadzenie ksiąg rachunkowych,

– przygotowanie rozliczeń podatku dochodowego i podatku VAT,

– rozliczanie składak ZUS,

– prowadzenie ewidencji środków trwałych,

– prowadzenie zeszytów czasu pracy pracowników,

– wyliczanie wynagrodzeń i składek pracowników,

– reprezentowanie firmy przed izbą skarbową i ZUSem,

– wystawianie dokumentów wewnętrznych firmy,

– opisywanie oraz archiwizacja faktur i innych dowodów księgowych.

Jak widać zatem jest to szereg czynności, którymi przedsiębiorca nie musi się zajmować, dzięki czemu może skupić się na prowadzeniu własnego biznesu – czyli tym co potrafi najlepiej.
Polecamy: www.finansowoksiegowe.pl